งานถอดเสียง

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ลำดับ รายการ
1 0001 คุณธรรมของหมา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
2 0001 ทำอะไร เจออะไรก็ภาวนาได้ [2019-11-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ นิรมล โกลากุล
3 0001รักตัวเองด้วยการทำความดี [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
4 0002 ทวนกระแสโลก [2020-05-24] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
5 0002 ใจกว้างและเมตตาต่อกัน [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
6 0002ชนะคำทำนายด้วยความเพียร [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
7 0003 ทุกอย่างสอนธรรมเราได้ทั้งนั้น.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
8 0003 ไตรลักษณ์ดีกกว่าพรสี่ประการ [2019-11-02] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปนัดดา เดชาดิลก
9 0003ความดีไม่สูญเปล่า [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
10 0004 ตายแบบไม่เป็นอะไรกับอะไร [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
11 0004 ถามก่อนตัดสิน [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
12 0004ภาวนาเพื่อรู้ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
13 0005 ทุกข์เพราะคาดหวัง [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
14 0005 อาจารย์มีอยู่ทุกหนแห่ง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
15 0005รักษากายและใจอย่าให้ทุกข์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
16 0006 ทุกข์เพราะเปรียบเทียบ [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
17 0006 วางใจถูกจึงได้ผล.MP3 [2019-11-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ WAROON THANAWIT
18 0006วิบัติเพราะโชคพ้นทุกข์เพราะเคราะห์ [2019-11-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วรรณี ชีพพานิชไพศาล
19 0007 ทำใจให้เหมือนเรือเปล่า.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
20 0007 ธรรมะจากการเลี้ยงแมว [2019-11-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วรรณี ชีพพานิชไพศาล
21 0007สุขได้เมื่อใจหยุดดิ้น [2020-05-24] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
22 0008 ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
23 0008 พรที่ไม่อยากได้ [2019-08-03] ตรวจรับแล้ว โดย admin
24 0008เป็นสุขเพราะทำถูก (1) [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
25 0009 มนุษย์สุดประเสริฐเพราะความเพียร.MP3 [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
26 0009 มองไม่เป็นเห็นแต่เสีย [2019-11-08] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รุ่งวัชรา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
27 0009อยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
28 001 ประโยชน์ที่แท้จริงของพุทธศาสนา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
29 001 กับดักแห่งความดี [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
30 001 งานบำรุงใจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
31 001 จิตสดใสแม้ชีวิตมืดมน [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
32 001 ธรรมะสำหรับปีใหม่ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
33 001 บุญที่ประเสริฐสุด [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
34 001 ปฎิบัติธรรมข้ามคืน [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
35 001 ระวังของชอบ [2019-11-12] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ชนิดาภา ปทีปนำพาผล
36 001 รู้จักคิดก็จะพบแต่มิตรดีและโชคดี [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
37 001 วางใจให้เป็น [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
38 001 สติที่ถูกมองข้าม [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
39 001 สร้างพื้นที่สงบเย็นให้จิตใจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
40 001 สุจริตธรรมกถา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
41 001 อย่าเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเรา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
42 001 ได้ดีเพราะมีธรรมะ.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
43 001.ความสงบพบได้ที่ใจเรา [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
44 0010 ฝึกใจได้ถ้าเป็นมิตรกับตัวเอง.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
45 0010 มีก็ไม่ยึดเป็นก็ไม่ติด [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
46 0010คาถากันทุกข์ [2019-08-07] ตรวจรับแล้ว โดย admin
47 0011 ทวนกระแสจิตชีวิตเปลี่ยน.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
48 0011 เมตตาแม้น้อยนิดช่วยชีวิตคนได้ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
49 0011จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
50 0012 ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
51 0012 สงบจากกิเลส [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
52 0012ทุกข์ทั้งทีให้ได้ประโยชน์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
53 0013 งานได้ผล คนก็เป็นสุข [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
54 0013 เหตุผลที่ความร่ำรวยเป็นสิ่งน่ากลัว [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
55 0013สิ่งที่ประเสริฐกว่าคาถาอาคม [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
56 0014 อย่าประมาทความดีแม้เล็กน้อย [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
57 0014 เหนื่อยกายแต่ใจสบาย [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
58 0015 หาบ้านให้ใจ [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
59 0015 อย่าผัดผ่อน [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
60 0016 วันร้ายหรือวันดีอยู่ที่เรา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
61 0016 อุบายคลายโกรธ [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
62 0017 ปล่อยวางด้วยสติและปัญญา [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
63 0018 กรรมที่ชาวพุทธเข้าใจผิด [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
64 002 สิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอ [2019-08-09] ตรวจรับแล้ว โดย admin
65 002 ก้าวข้ามกับดักแห่งความดี [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
66 002 คุณค่าของการทำซ้ำ ๆ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
67 002 ฉลาดทุกครั้งที่เกิดอารมณ์ [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
68 002 ชนะด้วยธรรม สุขด้วยศีล [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
69 002 ถามให้ถูก [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
70 002 ทำอย่างไรลูกจะฟังพ่อแม่ [2019-08-07] ตรวจรับแล้ว โดย admin
71 002 ป่างามเพราะทำความเพียร [2019-08-06] ตรวจรับแล้ว โดย admin
72 002 พรปีใหม่.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
73 002 มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
74 002 รักษาใจในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
75 002 หล่อเลี้ยงใจด้วยความสุข [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
76 002 เคารพธรรมชาติ [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
77 002 เปลี่ยนแปลงชีวิตจากจุดเล็กๆ [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
78 002 เรียนธรรมจากทุกข์ [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
79 002.ตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
80 003 นิ่งสงบสยบข่าวลือ [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
81 003 ดูใจในยามหนาว.MP3 [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
82 003 ทำอย่างไรจะไม่เกิดบ่อยๆ [2019-08-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
83 003 ทำใจในวัยขาลง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
84 003 ทำใจให้เป็นบุญ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
85 003 ท้องอิ่มจึงบรรลุธรรม [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
86 003 พอใจในการอยู่กับปัจจุบัน [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
87 003 มองภายนอกกลับมาหาตัว [2019-08-07] ตรวจรับแล้ว โดย admin
88 003 รำลึกถึงหลวงพ่อเทียน.MP3 [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
89 003 รู้คุณธรรมชาติ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
90 003 สุขหรือทุกข์อยู่ที่เราเลือก [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
91 003 สุขอย่างยิ่งคือความสงบ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
92 003 เดินช้ากลับถึงเร็ว [2019-08-06] ตรวจรับแล้ว โดย admin
93 003 เมตตาเยียวยาใจ [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
94 003 ใจเป็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้น [2019-08-07] ตรวจรับแล้ว โดย admin
95 003.ขออย่างผู้มีปัญญา [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
96 004 รับมือกับความโกรธ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
97 004 ทำทีละอย่างคิดทีละเรื่อง [2019-08-08] ตรวจรับแล้ว โดย admin
98 004 ทุกข์คลายได้เมื่อหมั่นดูใจ [2019-07-12] ตรวจรับแล้ว โดย admin
99 004 ยิ่งผลักไส ยิ่งอยู่นาน [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
100 004 ระวังอันตรายที่ปลายนิ้ว [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
101 004 รับมือกับความเศร้าโศกในยามสูญเสีย [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
102 004 ละได้ใจจึงสุข [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
103 004 ล้างพิษทั้งกายทั้งใจ.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
104 004 ศรัทธาที่ถูกต้อง [2019-09-20] ตรวจรับแล้ว โดย admin
105 004 สงบได้เพราะใจยอมรับ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
106 004 สิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดัง.MP3 [2019-09-19] ตรวจรับแล้ว โดย admin
107 004 อย่าสนใจธรรมแค่เฉพาะยามทุกข์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
108 004 เจออะไรอยู่ที่ใจเป็นสำคัญ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
109 004 ให้คะแนนตัวเอง [2019-08-13] ตรวจรับแล้ว โดย admin
110 004 ไม่แก่ก็ปล่อยวางได้ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
111 004.Happy Deathday [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
112 005 ได้ดีเพราะกัลยาณมิตรและคิดเป็น [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
113 005 คำสอนเพื่อชีวิตที่ดีงามและเป็นสุข [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
114 005 คุณธรรมของหมา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
115 005 ชีวิตวุ่นวายเพราะอยากสบายมากไป [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
116 005 บทเรียนจากข่าวลือเรื่องเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
117 005 ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
118 005 มาวัดจิตต้องพัฒนา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
119 005 มีตนเป็นที่พึ่ง [2019-09-24] ตรวจรับแล้ว โดย admin
120 005 รู้ชนะหลง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
121 005 สร้างสมดุลให้ชีวิต [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
122 005 หาบ้านให้ใจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
123 005 อย่าปล่อยให้กิเลสฉวยโอกาส [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
124 005 เป็น no body ดีกว่า.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
125 005 แก่ลงแต่สุขขึ้น [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
126 005 ใช้ธรรมะให้ถูกต้อง [2019-09-24] ตรวจรับแล้ว โดย admin
127 005.คุกของใจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
128 006 ใช้สมองอย่าลืมใจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
129 006 จิตสงบพบสุข [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
130 006 ทำผิดเพราะยึดถูก [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
131 006 น้อมธรรมดำเนินตามในหลวง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
132 006 มรณสติภาวนา [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
133 006 มีปัญหาอย่าถอยหนี [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
134 006 ยอมรับได้ใจก็ปล่อยวาง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
135 006 วางของอย่างมีสติจิตจะโปร่งเบา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
136 006 ศักดิ์ศรีอยู่ที่คุณธรรม [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
137 006 สุขเจือทุกข์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
138 006 หลายแง่มุมของการอยู่กับปัจจุบัน [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
139 006 อารมณ์สลายเมื่อใจมีสติ [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
140 006 เจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้น [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
141 006 แก้ทุกข์ที่ใจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
142 006 ไม่เป็นอะไรกับอะไร [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
143 006.เลื่อนขั้นความสุข [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
144 007 ทำทุกอย่างด้วยใจเต็มร้อย [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
145 007 Back to Basic [2019-08-11] ตรวจรับแล้ว โดย admin
146 007 กินเพื่ออะไร [2019-08-06] ตรวจรับแล้ว โดย admin
147 007 ความคิดปิดปังความจริง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
148 007 ผู้มีสติโชคดีตลอดเวลา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
149 007 ฝึกจิตให้เป็นมิตรอันประเสริฐ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
150 007 พรวันเกิดอันประเสริฐ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
151 007 ยกใจให้อยู่เหนืออารมณ์.MP3 [2019-08-07] ตรวจรับแล้ว โดย admin
152 007 รักษาใจให้ปลอดภัย [2019-09-19] ตรวจรับแล้ว โดย admin
153 007 ลิงสอนทุกข์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
154 007 วิถีสู่ชีวิตที่ยืนยาว [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
155 007 หมดทุกข์เพราะหยุดปรุงแต่ง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
156 007 อย่าติดสงบ อย่าเอาสบาย [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
157 007 เห็นธรรมจากธรรมชาติ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
158 007 เห็นประโยชน์จากสรรพสิ่ง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
159 007.พร้อมเจอทุกข์จึงสุขได้ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
160 008 ทำไมหนุ่มสาวเกาหลีถึงสนใจพระพุทธศาสนา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
161 008 คิดสูงอย่าคิดต่ำ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
162 008 จากรู้สู่สงบ [2019-08-08] ตรวจรับแล้ว โดย admin
163 008 ทำสิ่งดีที่สุดเสียแต่วันนี้ [2019-10-02] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วรรณี ชีพพานิชไพศาล
164 008 นิ่งสงบสยบความโกรธเกลียด [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
165 008 บ่าวที่ดี นายที่เลว [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
166 008 รับมือกับเสียงในหัว [2019-08-07] ตรวจรับแล้ว โดย admin
167 008 รู้เมื่อใดสงบเมื่อนั้น [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
168 008 อย่าคิดว่าชาติหน้าจะมาหลังวันพรุ่งนี้ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
169 008 อย่าให้ความหลงฉวยโอกาส [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
170 008 ออกพรรษามีธรรมรักษาใจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
171 008 อันตรายจากของชอบ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
172 008 เจอทุกข์ก็สุขได้ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
173 008 เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อให้รู้จักตัวเอง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
174 008 เตรียมใจรับมือกับความเจ็บป่วย [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
175 008.จิตสงบได้แม้ชีวิตไม่ราบรื่น [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
176 009 หมั่นให้อาหารตัวรู้ [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
177 009 ช่วยผู้อื่นเท่ากับช่วยตน [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
178 009 ทรัพย์ที่ควรมีก่อนตาย [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
179 009 ทุกข์สอนใจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
180 009 ฝึกจิตเพื่อชีวิตที่ผาสุก [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
181 009 ฝึกฝนด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
182 009 พ้นทุกข์เพราะเห็นความจริง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
183 009 มีก็ไม่ยึดเป็นก็ไม่ติด [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
184 009 มีนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิต [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
185 009 รู้ทันอุบายของอัตตา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
186 009 สงบเย็นและเป็นประโยชน์ [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
187 009 อยู่กับกิเลสด้วยการมีสติ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
188 009 อารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ติดต่อได้ [2019-08-05] ตรวจรับแล้ว โดย admin
189 009 เข้าใจอนัตตาให้ถูกต้อง [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
190 009 ไม่มีฤทธิ์แต่จิตไร้ทุกข์ [2019-08-09] ตรวจรับแล้ว โดย admin
191 009.มองนอกอย่าลืมมองใน [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
192 01 Before I die มรณสนทนาระหว่างพระไพศาลและคุณนิ้วกลม [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
193 01 จิตดวงสุดท้าย [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
194 01 ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ครั้งที่ 16 [2019-08-07] ตรวจรับแล้ว โดย admin
195 01 ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ครั้งที่ 22 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
196 01 ปาฐกถาเปลี่ยนความตายให้เป็นความสุข [2019-07-11] ตรวจรับแล้ว โดย admin
197 01 ป่วยเพราะกรรมจริงหรือ หอจดหมายเหตุ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
198 01 พรวันเกิดอันประเสริฐ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
199 01 เผชิญความป่วยไข้ด้วยใจที่ปล่อยวาง โดยพระไพศาล วิสาโล (๖ สิงหา ๖๐) [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
200 010 รับมือกับความกลัว [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
201 010 ฉลาดหาใจให้เจอ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
202 010 ทำความดีในพรรษานี้ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
203 010 ธรรมะจากการเลี้ยงแมว [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
204 010 นิพพานและความตายทำให้ความทุกข์เป็นเรื่องเล็ก [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
205 010 นึกถึงนิพพานและความตายเป็นนิจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
206 010 ปลอดภัยในแดนแห่งสติ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
207 010 ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
208 010 รักตัวอย่ารักตัวกู [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
209 010 ลืมตัวน่ากลัวที่สุด [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
210 010 สร้างรู้มาแทนหลง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
211 010 อย่าปล่อยโอกาสทองหลุดลอยไป [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
212 010 เกิดมาเพื่อสร้างกรรมดี [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
213 010 เรียนรู้จากธรรมชาติ [2019-08-07] ตรวจรับแล้ว โดย admin
214 010 เสียงดังแค่ไหนใจก็สงบได้.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
215 010.คาดหวังผิดชีวิตเป็นทุกข์ [2019-11-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วรรณี ชีพพานิชไพศาล
216 011 ทำงานใจก็สงบได้ [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
217 011 ความสุขอยู่ที่มุมมอง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
218 011 ตบมือข้างเดียวไม่ดัง [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
219 011 ต้นมืดปลายสว่าง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
220 011 ทำบุญให้ใจ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
221 011 ประโยชน์ของความพิการ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
222 011 มีใจเป็นมิตรมีจิตเป็นเพื่อน [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
223 011 ยอมรับได้ใจไม่ทุกข์ [2019-08-04] ตรวจรับแล้ว โดย admin
224 011 ระวังความผิดครั้งที่ 2 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
225 011 สร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ [2019-08-09] ตรวจรับแล้ว โดย admin
226 011 สุจริตธรรมกถา [2019-07-11] ตรวจรับแล้ว โดย admin
227 011 เป็นสุขจะพ้นทุกข์เพราะมองบวก [2019-08-07] ตรวจรับแล้ว โดย admin
228 011 เรียนพิเศษเพื่อเป็นคนวิเศษ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
229 011 เหนือทุกข์เหนือตาย [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
230 011 ไม่เพลินสุขไม่จมทุกข์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
231 011.ความทุกข์มาเพื่อสอนใจเรา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
232 012 อยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
233 012 กินเป็นมีสุข [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
234 012 ชีวิตปลอดภัยด้วยตาใน.MP3 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
235 012 ทำบุญด้วยการสละและปล่อยวาง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
236 012 ทำอย่างไรกับสุขและทุกข์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
237 012 ทำอย่างไรลูกจะฟังพ่อแม่ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
238 012 ทิ้งของเดิม เรียนของใหม่ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
239 012 ทุกข์ลดลงเมื่อนึกถึงผู้อื่น [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
240 012 ธรรมะจากการเดินทาง [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
241 012 ผู้มีการศึกษาที่แท้จริง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ขวัญ จันทร์เมือง
242 012 ฝึกใจให้ยอมรับความจริง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ศศิธร ลีลาเธียร
243 012 พรที่ไม่อยากได้ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ พรนภา ก
244 012 รักตัวเองอย่ารักกิเลส [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ โสมธิดา ลิขิตเลิศ
245 012 อย่าเปิดช่องให้ความหลง [2019-08-07] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Phattarasinee S
246 012 เผชิญความเจ็บไข้ด้วยใจที่ปล่อยวาง [2019-08-08] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จิราพรรณ เชื่อมวราศาสตร์
247 012.สร้างสติรักษาใจ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ขวัญ จันทร์เมือง
248 013 ขับพิษออกจากใจ [2019-08-07] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วรรณี ชีพพานิชไพศาล
249 013 ทำบุญปลูกป่า [2019-08-07] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปัทมาวดี โพธสุธน
250 013 ธรรมะจากงานศพ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ หัทยา รวีวัฒนานนท์
251 013 ระวังความดีที่ติดยึด [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ พิรุณพร ปะวะลัง
252 013 รู้จักจุดอ่อนของความหลง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ สุรารักษ์ อวนญวน
253 013 รู้ใจก็ไกลทุกข์ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จิราพรรณ เชื่อมวราศาสตร์
254 013 วิถีแห่งความสุข [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ อดิศรา เตชะกิจจาทร
255 013 สร้างรู้มาแทนหลง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ประวีร์ เลิศพิจารณา
256 013 สองตาในที่ต้องมีประจำใจ [2019-08-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
257 013 สิ่งที่เป็นเครื่องกีดขวางความจริง [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วัชรี อัศวยิ่งเจริญ
258 013 อดีตมีค่าถ้ารู้จักใช้ [2019-08-06] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วันทนา ว่องธนาการ
259 013 อย่าทำง่ายเป็นยาก [2020-06-11] จองแล้วโดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์ [ส่งงาน]
260 013 เย็นใจในร่มธรรม [2019-08-09] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วธิดา มานะพงศ์พันธ์
261 013 ไตรลักษณ์ดีกว่าพรสี่ประการ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปัทมาวดี โพธสุธน
262 013.เจออะไรใจอย่าผลักไส [2019-11-13] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ชนิดาภา ปทีปนำพาผล
263 014 อย่าให้ความคิดเป็นนายเรา [2019-08-07] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Phattarasinee S
264 014 HAPPY DEATH DAY [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Thanavadee Srisawathsak
265 014 ดูแลตนดีกว่าจัดการคนอื่น [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ nitinan rodsiri
266 014 ทำจิตให้เป็นมิตรอันประเสริฐ [2019-08-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วันทนา ว่องธนาการ
267 014 รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ประวีร์ เลิศพิจารณา
268 014 หาใจให้เจอ [2019-08-08] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วันทนา ว่องธนาการ
269 014 อุบายคลายโกรธ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ลภัสญดา จิรเพียงทอง
270 014 เพิ่มตัวรู้สู้ตัวหลง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รุ่งณภา ยิ้มเจริญ
271 014 เยียวยาใจด้วยสติ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วรรณลักษณ์ อุ่นมา
272 014.เตรียมตัวสอบไล่วิชาชีวิต [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ พัชรินทร์ อินตา
273 015 ถามก่อนสรุป [2019-08-09] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
274 015 ความสุขเป็นเรื่องง่าย [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ศิริมา อมรวงศ์
275 015 ธรรมะสำหรับผู้รักตน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ สมจิตต์ เกษตรทรัพย์สิน
276 015 มีเวลากินข้าวต้องมีเวลาปฎิบัติธรรม [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์
277 015 อย่าประมาทความดีแม้เล็กน้อย [2019-08-06] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รัตนาพร จุลลวาทีเลิศ
278 015 ออกจากระแสทุกข์ด้วยสติ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เรืองวุฒิ ช่วยยก
279 015 เตรียมตัวสอบไล่วิชาชีวิต [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วันมาตา ขจรเดชกุล
280 015 เพียรทำกิจด้วยจิตปล่อยวาง [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เฉลิมขวัญกมล เป็งจันทร์
281 015.ภาวะใกล้ตายกับความตายในพุทธศาสนา [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปัทมาวดี โพธสุธน
282 016 เตรียมตัวสอบไล่ครั้งสุดท้ายของชีวิต [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปรีชา ศรีสุวรรณนิเวศ
283 016 การบวชในศาสนาเชน [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ภารดี พิพัฒน์กาญจน์
284 016 ดูแลใจอย่าให้ทำร้ายตัวเอง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ นันทวรรณ์ ก้ำตระกูล
285 016 ต้นไม้สูงต้องมีรากลึก [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ หัทยา รวีวัฒนานนท์
286 016 ทำจิตอย่างไรจึงไกลทุกข์ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ สุณี เด่นเหมือนวงศ์
287 016 ฟื้นฟูป่ารักษาธรรม [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ สุวดี นาสวัสดิ์
288 016 รถติดแต่จิตโล่ง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ สุธีนุช มณีโชติ
289 017 ฉลาดทำใจเมื่อเจอทุกข์ [2019-11-12] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ WAROON THANAWIT
290 017 บทเรียนจากโจทย์ชีวิต [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วลัยลัคณ์ ตระกูลวิวัฒน์
291 017 สิ่งรบกวนสมาธิที่ชื่อว่าโทรศัพท์ [2019-08-07] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เฉลิมขวัญกมล เป็งจันร์
292 017 อนุสติจากเหตุการณ์ 11 กันยายน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รัฐวิชญ์ ศิริทวีฐานนท์
293 017 เมื่อรู้ตัว ตัวกูก็หมดฤทธิ์ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ลัดดาวัลย์ ปัญจวิโรจน์
294 018 อยู่อย่างรู้เท่าทันตัวตน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ลัดดาวัลย์ ปัญจวิโรจน์
295 018 ทักท้วงความคิดรู้ทันอารมณ์ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วทินา หลั่งจิตติกุล
296 018 ทำปัจจุบันให้ดีแล้วจริงหรือ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ มยุรี คมวีระวงศ์
297 018 ทำเหตุวางผล [2019-08-05] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
298 018 เบื้องหลังอาหารในจาน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ หัทยา รวีวัฒนานนท์
299 019 สงบเพราะไม่ผลักไส [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
300 019 ธรรมะก่อนลมหายใจสุดท้าย [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เบญจมาภรณ์ บวรธรรมปิติ
301 019 ธรรมะหลวงพ่อเทียน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ประวีร์ เลิศพิจารณา
302 019 ยิ่งเจอทุกข์ก็ยิ่งฉลาด [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ชลาลัย รัตนภราดร
303 019 ไม่กล้าทำชั่วไม่กลัวทำดี [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รัฐวิชญ์ ศิริทวีฐานนท์
304 02 เข้าใจธรรม เข้าใจชีวิต 1 [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ณัฐชาญ สุขสุวรรณ์
305 020 ความตายที่ควรรู้จัก [2019-08-04] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Thanawan prachayanukul
306 020 ถามก่อนตัดสิน [2019-08-05] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ นภัสนันท์
307 020 รู้จักเห็นก็ไม่เป็นทุกข์ [2019-08-08] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์
308 020 อย่าทำผิดในสิ่งที่่ถูก [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ บังอร แสงอรุณวานิช
309 020 โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ทรงอร พิทยาพิพัฒน์กุล
310 021 ความดีที่ทำย่อมไม่สูญเปล่า [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ณัฐจงกล วิจิตรเสถียร
311 021 บุญอยู่ที่ใจ (1) [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ดลพร สุตัณฑวิบูลย์
312 021 เวลาและสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ภัทรพร แก้วมณีย์
313 022 ธรรมะบุญเดือนสิบ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ พรนภา ก
314 022 รักลูกให้เป็น [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รุ่งวัชรา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
315 022 สุขระหว่างทาง [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ โสภิดา สมพงษ์
316 023 ชีวิตเปลี่ยนเพราะเคี้ยวข้าวช้าลง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ชลาลัย รัตนภราดร
317 023 บุญประทับจิต [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปัฐมา ชาหอม
318 024 ความชั่วน่ากลัวกว่าความจน [2019-08-04] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วัลยา มาลัยศรี
319 024 พลังแห่งความอ่อน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เกศิรินทร์
320 025 ทักษะจำเป็นที่ต้องมีในชีวิต [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ทรงอร พิทยาพิพัฒน์กุล
321 025 หลงตนจนลืมตัว [2019-11-06] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ khing.kamin
322 026 ของดีมีโทษหากใช้ผิด [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วราพร ปั้นเพ็ชร
323 026 ภัยจากของชอบ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ มนูญ ดุจหนึ่งคุณากร
324 027 ปลูกป่าเพื่อธรรมและธรรมชาติ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เพ็ญพรรณ อึ้งประภากร
325 027 เหตุผลที่ความร่ำรวยเป็นสิ่งน่ากลัว [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปวลี หงษ์สมบัติ
326 028 ธรรมเดินทาง [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ อัปสรา กาญจนกันทร์
327 028 อิทธิฤทธิ์ช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ได้ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รัฐวิชญ์ ศิริทวีฐานนท์
328 029 ภาวนาทำไมทำแล้วได้อะไร [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เมทินี ลิ่มวิบูลย์
329 029 เลื่อนชั้นด้วยการทำความดีที่ยากขึ้น [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Manirat Banthukamphon
330 03 เข้าใจธรรม เข้าใจชีวิต 2 [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ กัญพัฒนรัตน์ บรรเจิดพิธพร
331 030 ทำดีแต่วางผล [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เกศิรินทร์
332 030 อย่าดูแคลนความง่าย [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รินทร์หทัย สิริศิรวิชญ์
333 031 มีโชคในเคราะห์ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
334 031 เปิดใจด้วยความรัก [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ประวีร์ เลิศพิจารณา
335 032 คำสอนของหลวงพ่อเทียน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ หัทยา รวีวัฒนานนท์
336 032เติมภูมิคุ้มกันให้กายและใจ [2019-08-04] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จริยาภรณ์ เกิดผล
337 033 เด็กใจงาม [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รุ่งวัชรา เกิดศักดิ์
338 033 ใช้ทุกข์เหวี่ยงใจให้พ้นทุกข์ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รัฐวิชญ์ ศิริทวีฐานนท์
339 034 ภารกิจหลังเกษียน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ขวัญ จันทร์เมือง
340 034 สิ่งที่คอมพิวเตอร์ทำแทนเราไม่ได้ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปัทมาวดี โพธสุธน
341 035 อย่าปล่อยให้ใจไร้บ้าน [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ สมพร จูงศิริวัฒน์
342 036 เด็กไทยใฝ่เสพมากกว่าใฝ่รู้ (2) [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ อทิดา คุณากูลสวัสดิ์
343 04 เข้าใจธรรม เข้าใจชีวิต 3 [2020-06-11] จองแล้วโดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์ [ส่งงาน]
344 05 ฟังธรรมตามกาล 1 [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ แสงเทียน เดชจบ
345 06 ฟังธรรมตามกาล 2 [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ khing.kamin
346 07 ฟังธรรมตามกาล 3 [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑามาศ ไกรวิชกิตติ
347 08 ฟังธรรมตามกาล 4 [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ มยุรี คมวีระวงศ์
348 09 ปลูกด้วยใจ ให้ด้วยมือ คือบุญยิ่ง [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ คนึงสุข ทองอยู่คง
349 10 ฉลาดบริหารเงินสไตล์ชาวพุทธ 1 [2019-08-07] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Phattarasinee S
350 11 ฉลาดบริหารเงินสไตล์ชาวพุทธ 2 [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ มยุรี คมวีระวงศ์
351 12 ปุจฉาภาวนากับการทำงานเพื่อสังคม [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ขวัญใจ ตันติวศินชัย
352 PS-570716pm-ปลูกสติในเรือนใจ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
353 PS570513pm-แง่คิดวันวิสาขบูชา.MP3 [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Sopar Jiracharoen
354 PS570514am-เห็นนอกเห็นในก็ได้ธรรม [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ธิติมา ยังประดับ
355 PS570517pm-อานิสงส์ของการเจริญสติ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ นวรัตน์ บุญมี
356 PS570518am-อย่าเผลอตัวลืมใจ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
357 PS570605pm-จับหลักให้ถูก วางใจให้เป็น [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
358 PS570606am-เพียรอย่างปล่อยวาง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วุฒิไกร ธาราฉัตร
359 PS570614pm-เปิดใจเห็นความจริง [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ภารดี พิพัฒน์กาญจน์
360 PS570615am-ฉวยโอกาส ฉลาดหาประโยชน์ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ กุญชรี เซียงลี่
361 PS570628pm-เมื่อถึงธรรม ก็ไม่ทำชั่ว [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปนัดดา เดชาดิลก
362 PS570629am-เผชิญทุกข์ด้วยสติและปัญญา [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วราพร ปั้นเพ็ชร
363 PS570630am-ฉลาดทุกข์ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ภาสินี ญาโณทัย
364 PS570711 pm-ทางสายกลางที่ควรรู้จัก.MP3 [2019-08-07] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปัทมาวดี โพธสุธน
365 PS570713am-สงบเพราะรู้ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ น.ส. จุฬาภรณ์​ รุจิรา​วิศิษฎ์​
366 PS570714pm-ปรับตัวปรับใจในช่วงเข้าพรรษา [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปัทมาวดี โพธสุธน
367 PS570726pm-ดูคนอื่นแล้วย้อนมองตน [2019-11-13] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ชนิดาภา ปทีปนำพาผล
368 PS570727am-หาตัวเองให้เจอ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์
369 PS570728pm-รักษาผู้อื่นเท่ากับรักษาตน [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปภารัตน์ กิจโชติทวี
370 PS570729pm-วางใจอย่างไรเมื่อถูกด่า [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วรินทิพย์ สุทธิพงศ์
371 PS570730pm-มีชีวิตด้วยใจเต็มร้อย [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ พิณวลี ประภา
372 PS570731pm-ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ WAROON THANAWIT
373 PS570801am-รู้ทุกข์ถึงพ้นทุกข์ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ลลนา ชัชวาลย์
374 PS570801pm-ดับตัวกูด้วยความรู้สึกตัว [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จรรยา อินทรหนองไผ่
375 PS570802am-ปลูกฉันทะให้มีขึ้นในใจ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Warang L
376 PS570802pm-ไม่มีใครขโมยความสุขจากใจเราได้ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ พัชรินทร์ นราวีรวุฒิ
377 PS570803am-สุขหรือทุกข์เราเลือกได้ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์
378 PS570803pm-เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรม [2019-08-05] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วันทนา ว่องธนาการ
379 PS570804pm-ไม่มีใครทุกข์ ไม่มีใครตาย [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ศิริกัญญา ศรีชมภู
380 PS570806pm-ธรรมะอยู่ทุกหย่อมหญ้า [2019-08-05] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
381 PS570807pm-กลมกลืนทั้งนอกและในด้วยไตรสิกขา [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ลัดดาวัลย์ ปัญจวิโรจน์
382 PS570808am-หล่อเลี้ยงความดีด้วยความสุข [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ กาญจน์ณภัทร เสมญาคำ
383 PS570808pm-วางใจเป็นกลางต่อความทุกข์ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ อาทิตย์ นาคเอี่ยม
384 PS570809am-ตื่นจากหลง [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ กมลลักษณ์ อรุณรุ่งสันติ
385 PS570810am-คำเตือนของเทวทูต [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ นวรัตน์ บุญมี
386 PS570810pm-อุดมคติของชาวพุทธ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ นาวี ปฐมอนันท์
387 PS570811pm-ใช้สติส่องใจ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ กนกธร สิริวัฒนชัยกุล
388 PS580709pm-พ้นทุกข์เมื่อค้นพบตัวเอง [2019-11-06] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ khing.kamin
389 PS580710am-สงบเพราะวาง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ศิริมา อมรวงศ์
390 PS580731pm-เข้าพรรษาอย่างมีคุณค่า [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ กัญพัจน์ สิทธิคุณกิตติ์
391 PS580801am-ช่วงเวลาแห่งการพักกายพักใจ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เพ็ญพรรณ อึ้งประภากร
392 PS580801pm-ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เป็นสุข [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ นวรัตน์ บุญมี
393 PS580802am-ตัวกู-ของกู-นี่กูนะ [2019-08-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วันทนา ว่องธนาการ
394 PS580802pm-รักษาใจด้วยสติ [2019-08-04] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
395 PS580807pm-เตรียมใจพร้อมรับความทุกข์ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เยาวณัฐ บุตรแก้ว
396 PS580808am-ทำบุญที่ใจ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปัทมาวดี โพธสุธน
397 PS580809pm-เห็น...ไม่เป็น [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ นลินทิพย์ ศานตินานนท์
398 PS580814am-บุญที่มีอานิสงค์มาก [2019-08-04] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Thanawan prachayanukul
399 PS580815am-คำถามเปลี่ยนชีวิต [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ศิริพร เภกะสุต
400 PS580815pm-เพิ่มพลังรู้สู้ความหลง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ธนะวัฒน์ พิชิตวิจัย
401 PS580816am-มีและเป็นอย่างไรถึงไม่ทุกข์ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ทิพวัลย์ บัณฑิตวงษ์
402 PS590724am-เชื่ออย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าลงมือปฏิบัติ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จิราภา เดือนเพ็ญศรี
403 PS590724pm-ทำดีต้องดีที่ใจด้วย [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ณัฏฐ์ธิดา เติมประทีป
404 PS590726pm-ทุกข์คลายได้เมื่อใจยอมรับ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ทิพวัลย์ บัณฑิตวงษ์
405 PS590727pm-อย่ามาวัดเพียงเพื่อแค่พักร้อน [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ บุบผา เซียงลี่
406 PS590729pm-นิ่งก็รู้ตัว ขยับก็รูัตัว [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จิตรา อินทรหนองไผ่
407 PS590730am-ศรัทธาให้ถูก [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ WAROON THANAWIT
408 PS590730pm-วางใจถูกสุขตามมา [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ รัศมีพร จิตนุ่ม
409 PS590731am-พ้นทุกข์เพราะไม่ยึด [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เกศิรินทร์
410 PS590801pm-การทำงานคือการปฏิบัติธรรม [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ลภัสญดา จิรเพียงทอง
411 PS590802pm-ดึงจิตออกจากความทุกข์ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ปัทมาวดี โพธสุธน
412 PS590803pm-สิ่งที่ประเสริฐกว่าทรัพย์และอำนาจ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ WAROON THANAWIT
413 PS590804am-เราทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน [2019-08-04] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ เยาวณัฐ บุตรแก้ว
414 PS590805pm-น้ำมาปลากินมด [2019-08-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Phattarasinee S.
415 PS590806am-ยึดบวกกลับได้ลบ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จริยาภรณ์ เกิดผล
416 PS590806pm-ฝึกสติจากทุกข์ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ อรรถสิทธิ์ วัฒนกิจพิศาล
417 PS590807am-รู้สึกดีกับความเครียด [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ชินวุฒิ วิจักษณ์ประเสริฐ
418 PS590807pm-อยู่อย่างปล่อยวาง [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ Siriporn Bekhor
419 PS590809pm-ความสุขที่เรียบง่าย [2019-08-05] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วิชุดา
420 PS590810am-จะเลือกทรัพย์หรือธรรมะ [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ พรนภา ก
421 PS590810pm-ใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ [2019-07-11] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์
422 PS590812am-สนุกรู้สนุกเห็น [2019-08-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ WAROON THANAWIT
423 PS590812pm-ไม่เป็นอะไรกับอะไร [2019-08-04] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ khing.kamin
424 PS590813am-สุขใจเมื่อนึกถึงผู้อื่น [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ชลาลัย รัตนภราดร
425 PS590814am-หมั่นมองตนและคิดถึงผู้อื่น [2019-11-08] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ วัลยา มาลัยศรี
426 PS590814pm-ปิดโอกาสของมารด้วยสติ [2019-08-04] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ จุฑาทิพย์ หิรัญญสัมฤทธิ์
427 PS590815pm-ปลูกสติสร้างความรู้สึกตัว [2019-07-10] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ ลัดดา สุโขบล
428 PS590816pm-ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
429 PS590817pm-ทำไม่พอต้องเห็นด้วย [2019-07-11] ตรวจรับแล้ว โดย admin
430 PS590818pm-เจออะไรใจอย่าทุกข์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
431 PS590819pm-มองนอกมองในให้เป็น [2019-07-11] ตรวจรับแล้ว โดย admin
432 PS590820am-กลับมารู้สึกตัว [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
433 PS590820pm-คาถาดับทุกข์ [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
434 PS590821am-ทุกอย่างมีคุณถ้ารู้จักมอง [2019-07-11] ตรวจรับแล้ว โดย admin
435 ps570712am-ตั้งใจทำดีในเทศกาลเข้าพรรษา [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
436 ps570712pm-ข้อคิดวันเข้าพรรษา0 [2019-07-10] ตรวจรับแล้ว โดย admin
437 ps570713pm-ฝึกใจเป็นนายตัวเองด้วยสติ [2019-11-06] ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย คุณ khing.kamin